Uslovi kupovine

CENE

Cene proizvoda su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima).
Cene proizvoda / usluga podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem WEB shop-a tj. realizovanog plaćanja.
Dostava proizvoda / usluga kupljenih putem WEB shopa, vrši se o trošku korisnika, osim ukoliko nisu ispunjeni uslovi vezani za BESPLATNU ISPORUKU. 


RASPOLOŽIVOST ROBE
Manji deo robe sa portala nije u svakom momentu raspoloživ i kod svakog proizvoda možete videti raspoloživost. Iz tog razloga posla svake WEB kupovine neko od zaposlenih će Vas kontaktirati i validirati kupovinu. WEB kupovina koja nije validirana se smatra nevažećom. Ukoliko neka roba nije trenutno raspoloživa, klijent će dobiti informaciju za koliko će ista biti raspoloživa i koliki je vremenski period za isporuku. Ukoliko klijentu data informacija odgovara WEB kupovina će biti validirana i od tog trenutka postaje važeća.


NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje Proizvoda/Usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) firme BG Moto Provide.
Račun kod banke je: 


OPŠTE ODREDBE
BG MOTO PROVIDE zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava korisnike, kao i pravo da menja ponudu proizvoda / usluga dostupnih preko WEB Shop-a. Na kupovinu putem WEB Shop-a primenjivaće se odredbe važećeg zakona o elektronskoj trgovini, zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih opštih uslova.